همه باهم علیه کرونا

نکاتی جهت کاهش انتقال هوایی "کرونا" و نحوه استفاده از کولرها

/post-9

عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن  بررسی چالش‌های ویروس کووید 19 در هوا از جمله مدت ماندگاری، معلق بودن  ویروس در هوا و میزان بیماری‌زایی آن، راهکارهایی جهت کاهش درصد انتقال  ویروس مطرح کرد.